EveryThursday by Kru Audong

6.30 p.m.

Every Saturday by Kru Maxu

10.30 a.m.

About Burning Dance

คลาสออกกำลังกายสำหรับ ผู้ที่เบื่อหน่ายกับการออกกำลังกายแบบเดิม ต้องการเติมเต็ม ความต้องการในออกกำลังที่เหมาะสมกับตนเอง ท้าทายความสามารถ 

ซึ่งทางสตูดิโอ ได้ออกแบบลักษณะการเรียน การสอนให้เหมาะสมกับผู้ใช้บริการ โดยนำหลักการเต้น และเรื่องกายภาพ สมรรถภาพของแต่ละบุคคลเข้ามาสร้างสรรค์ โดยผู้เชี่ยวชาญ และจบตรงมาเฉพาะทาง

โดยผู้เรียนจะได้ในเรื่องของการเผาผลาญ / การสร้างกล้ามเนื้อ / การสร้างความแข็งแรงและสมรรถภาพ / ทักษะการเต้น / การจัดระเบียบร่างกาย 

อีกทั้งยังช่วยในเรื่องของการกายภาพ สำหรับผู้ที่มีปัญหา Office Syndrome สามารถนำท่าทางและการเคลื่อนไหวภายในคลาสเรียน กลับไปประยุกต์ใช้ ในขณะทำงานได้ ตามความเหมาะสมของผู้ใช้ 

ภายในระยะเวลาของการเรียน 1 ชั่วโมง 30 นาที เราจะแบ่งช่วงของการเรียนในคลาสดังนี้

ช่วงที่ 1 - Warm up

       เป็นการอบอุ่นร่างกายเตรียมความพร้อมสำหรับการเต้น

ช่วงที่ 2 - Isolation

       เป็นการฝึกแยกส่วนการทำงาน และควบคุมการทำงานของส่วนต่างๆของร่างกาย ตั้งแต่ ศีรษะ จรดปลายเท้า 

ช่วงที่ 3 - Hard Corexercise

       เป็นการฝึกที่นำหลักของ Cardio โดยอาศัยการหลักการทำงานของกล้ามเนื้อเฉพาะส่วน ผนวกกับควบคุมการหายใจ คำนึงถึงการหา Balancing / body center  เรียกได้ว่าเป็นช่วงที่จะเรียกเหงื่อ และสร้างสมรรถภาพ ได้เยอะที่สุด หากทำตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ

ช่วงที่ 4 - Extreme Dancing

      จะเป็นช่วงของการเต้นตามท่าทาง (Choreography) ที่จะนำเพลง Pop มาใช้เพื่อสร้างความสนุกสนาน และสอดแทรกเทคนิคในเรื่องของการเต้น และการจัดวางร่างกาย ในการเต้น อีกทั้งยังช่วยให้ผู้เรียน ได้รู้สึกผ่อนคลาย และปลดปล่อยความเครียดจากการทำงาน ซึ่งหลักสำคัญคือ การเคลื่อนไหวตามจังหวะของดนตรี 

ช่วงที่ 5 -  Cool Down

     จะเป็นการยืดเหยียด คลายกล้ามเนื้อ หลังจากที่ได้ทำการเต้นทั้งหมดมา เพื่อให้ร่างกายได้ผ่อนคลาย ลดอาการบาดเจ็บหลังจากการเต้นลง 

  • Facebook - White Circle
  • Instagram - White Circle
  • YouTube - White Circle
© Copyright